Påmeldingsskjema

Merk: Påmeldinga er bindande!
Evt. avbestilling må skje skriftleg seinast 6 veker før frammøtedato.
OBS! Sommarleir: Aldersgrensa vår er 10 år. Yngre kan òg kome, om dei er hestevande. Til nybegynnarar har vi gode nybegynnarhestar. Nybegynnarhestane er gamle og kan derfor ikkje bære deltakarar over 60 kg.


* indikerar at feltet må fyllast ut
Adressa kor vår e-post for å stadfeste påmeldinga dykk skal sendast til

 


Viktig informasjon om deltakaren

 

Ansvarleg kontaktperson

 

Depositum kr. 1900 er betalt inn på konto nr.: 5398 05 10685
Merk: Plassen på leiren er ikkje reservert før depositumet er registrert innbetalt.