Påmeldingsskjema

Merk: Påmeldinga er bindande!
Evt. avbestilling må skje skriftleg seinast 6 veker før frammøtedato.
OBS! Sommarleir: Aldersgrensa vår er 10 år. Yngre kan òg kome, om dei er hestevande.
Nybegynnarhestane er gamle og kan derfor ikkje bære deltakarar over 60 kg.

* indikerar at feltet må fyllast ut
Adressa kor vår e-post for å stadfeste påmeldinga dykk skal sendast til

 


Viktig informasjon om deltakaren

 

Ansvarleg kontaktperson

 

Depositum kr. 2200 er betalt inn på konto nr.: 5398 05 10685
Merk: Plassen på leiren er ikkje reservert før depositumet er registrert innbetalt.