Påmeldingsskjema

Merk: Påmeldinga er bindande! Evt. avbestilling må skje skriftleg 6 veke før frammøtedato. Etter denne fristen må også restbeløpet betales.
Depositum blir refundert av deltakers reiseforsikring ved sjukdom. Hestane er gamle og kan derfor ikkje bære deltakarar over 65 kg.

* indikerar at feltet må fyllast ut
Adressa kor vår e-post for å stadfeste påmeldinga dykk skal sendast til

 


Viktig informasjon om deltakaren

 

Ansvarleg kontaktperson

 

Depositum kr. 2200 er betalt inn på konto nr.: 5398 05 10685
Merk: Plassen på leiren er ikkje reservert før depositumet er registrert innbetalt.