Prisar

Pris for 1 vekes leir, inkludert kost, losji, hest og utstyr er kr. 4600.

Viktig: Depositum på kr 2300 betalast ved påmelding, og dei resterande 2200 seinast ved frammøte. OBS! Du er ikkje påmeldt før depositumet er innbetalt. Sidan interessa for å få kome på leir er svært stor, kan vi ikkje halde av plassen din utan at depositum er betalt!

Depositum overførast til kontonr 5398 05 10685.

Vi tek atterhald om eventuelle prisendringar.

Type Pris i kr
Ei vekes rideleir (sommar/haust) 4600
Weekend-leir (fredag til søndag) 2100
Semesterriding (ca. 18 timar) 3200
Drop-in-time 250