Prisar

Pris for 1 vekes leir, inkludert kost, losji, hest og utstyr er kr. 3900. Viktig: Depositum på kr 1900 betalast ved påmelding, og dei resterande 2000 seinast ved frammøte. OBS! Du er ikkje påmeldt før depositumet er innbetalt. Sidan interessa for å få kome på leir er svært stor, kan vi ikkje halde av plassen din utan at depositum er betalt! Depositum overførast til kontonr 5398 05 10685. Vi tek atterhald om eventuelle prisendringar.
TypePris i kr
Ei vekes rideleir (sommar/haust)3900
Weekend-leir (fredag til søndag)1700
Enkelttimar (fast time 1 x veke, eller oftere)150 *
Enkelttimar (sjeldnare enn anna kvar veke)170
Enkelttimar (øvrig)200